Bilimsel Yayınlar

 1. SCI-Expanded(Science Citation Index-expanded), SSCI( Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler:
  a. Early maladaptive schemas in bipolar disorder Mehmet AK, Nergis LAPSEKİLİ, Bikem HACIÖMEROĞLU, Levent SÜTÇİGİL, Hakan TÜRKÇAPAR. Psychology and Psychotherapy Article first published online: 14 SEP 2011 DOI: 10.1111/j.2044-8341.2011.02037.x
  b. Temperament and character properties of male psoriasis patients Mehmet AK, Bikem HACIÖMEROĞLU, Yılmaz TURAN, Nergis LAPSEKİLİ, Ali DORUK, Ali BOZKURT. J HealthPsychol. 2011 Nov 21. PMID 22104665.
  c. Temperament and character properties of primary focal hyperhidrosis patients Mehmet AK, Didem DİNÇER, Bikem HACIÖMEROĞLU, Suleyman AKARSU, Alper ÇINAR and Nergis LAPSEKİLİ Health and Quality of Life Outcomes 2013, 11:5 doi:10.1186/1477-7525-11-5.
  d. The Evaluation of Primary Focal Hyperhidrosis Patients in Terms of Alexithymia. Mehmet AK, Didem DİNÇER, Bikem HACIÖMEROĞLU, Suleyman AKARSU, Nergis LAPSEKİLİ, Simin ADA. J Health Psychol. 2013; 18(5):704-10.
 2. SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI(Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan diğer yayınlar(kongre bildiri özetleri hariç):
  a. Jeneralize pruritus olgularında ayırıcı tanıda psikiyatrik değerlendirme: Olgu sunumu Nergis LAPSEKİLİ, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Alper ÇINAR Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:371-373.
  b. Risperidona bağlı hiperprolaktinemi gelişen obsesif kompulsif bozukluklu bir olgunun aripiprazolle tedavisi Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet AK, Levent SÜTÇİGİL Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13:165.
 3. TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri:
  a. Şizofreni Hastalarında İlk Atakta P300 Bulguları ile Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki Nergis LAPSEKILI, Özcan UZUN, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Mehmet YÜCEL. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:167-174 DOI: 10.5350/DAJPN2011240301.
  b. Depresif bozukluk komorbiditesi olan ve olmayan erkek yaygın anksiyete bozukluğu olgularında cinsel işlevin değerlendirilmesi Levent DÖVÜŞKAYA, Mehmet AK, Levent SÜTÇİGİL, Murat GÜLSÜN, Nergis LAPSEKILI, Fuat ÖZGEN. Gülhane Tıp Dergisi 2011; 53: 34-37.
  c. Antisosyal kişilik bozukluğunda heyecan arama davranışı ile serum seks steroidleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Ertuğ ÖZDEMIR, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Nergis LAPSEKİLİ, Kamil Nahit ÖZMENLER. Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52(2):91-95
  d. Bipolar ve Unipolar Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar: Benzerlikler ve Farklılıklar. Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet AK JCBPR. 2012; 1(3): 145-151
  e. Kronik psikiyatrik bozukluğu bulunan hastaların ve bakım verenlerinin bakım yükü açısından değerlendirilmesi. Muharrem AK, K. Fatih YAVUZ, Nergis LAPSEKİLİ, M. Hakan TÜRKÇAPAR. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2012;25:330-337.
  f. Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı. Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, MEHMET AK. Klinik Psikiyatri Dergisi 2010;13(4):170-176.
 4. TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar:
  a. Contribution of the Turkish psychiatric society to the international literature: a five year evaluation of PubMed database. Mehmet AK, Abdullah BOLU, Süleyman AKARSU, Nergis LAPSEKİLİ, Ali BOZKURT. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(3): 216-221.
  b. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Yol Gösterici: Formülasyon Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet AK Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2012; 1:21-27.
  c. Tianeptin Abuse: A Case Report. Nergis LAPSEKİLİ, Fatih YAVUZ. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014; 27:81-84.
  d. Metaphor in Psychotherapy. Nergis LAPSEKİLİ, Zekeriya YELBOĞA. JCBPR. 2014; 3(2): 116-125.
  e. Uçuş fobisinin (aviofobi) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) yöntemi ile tedavisi: Bir olgu sunumu. N LAPSEKİLİ, Z YELBOĞA. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2014; 27:168-172.
  f. Clozapine Usage in Turkish Society A General Review. FABAD J. Pharm. Sci. Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet AK, Zekeriya YELBOĞA. 2011; 36:161-165.
  g. Duygu Odaklı Terapi. Nergis Lapsekili. Türkiye Klinikleri Dergisi Psikoterapiler Ek Sayısı. Baskıda
  h. Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlevler. Nergis LAPSEKİLİ, Elif TEMİZSU, Mehmet AK JCBPR. 2012; 1(3): 178-183
  i. Klozapin kullanımına bağlı oluşan enuresis Nokturna ve Tedavi Seçenekleri: Türk Toplumundan Bir Olgu Örneği. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. Nergis LAPSEKİLİ, Fatih YAVUZ. RCHP 5; 1-3 2011: 10-13.
 5. Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler:
  a. Early Maladaptive Schemas Related To Unipolar and Bipolar Depression: Similarities and Differences. Bilimsel Program Kitapçığı, 36. sözel bildiri. EABCT, Milano, Italy, 2010.
 6. Özeti SCI-Expanded(Science Citation Index-expanded), SSCI( Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanites Citation Index) dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş poster bildiriler:
  a. Evaluating The Caregivers of Bipolar Disorder Patients With Zarit Burden Interwiev Avrupa Psikiyatri Kongresi 2012
  b. Determining Hopelessness in Women Diagnosed With Fibrocystic Change Avrupa Psikiyatri Kongresi 2012
  c. Changes in the Sleep Structure of The Patients Diagnosed With Post-traumatic Stress Disorder Avrupa Psikiyatri Kongresi 2012
  d. Investigation of Autonomic Response Changes to Traumatic Stimuli in Posttraumatic Stress Disorder Using Neurovisceral Integral Model Avrupa Psikiyatri Kongresi 2012
  e. Coping Strategies In Patients With Boxer's Fracture. N.Lapsekili, K.Öznam, E.Lapsekili Avrupa Psikiyatri Kongresi 2013
  f. Evaluation Of Self-Esteem, Body Perception And Social Skills In Individuals Diagnosed With Gynecomastia. N.Lapsekili, Lapsekili Avrupa Psikiyatri Kongresi 2013
  g. Tianeptin Abuse: A Case Report. Nergis LAPSEKİLİ Avrupa Psikiyatri Kongresi 2013
  h. Screening Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults Diagnosed With Substance Abuse Disorder Avrupa Psikiyatri Kongresi 2012
 7. Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildirileri:
  a. Preventive Mental Health Care and Model Applied at Turkısh Armed Force. Mehmet AK, Levent SÜTÇİGİL, Nergis LAPSEKİLİ, Ali BOZKURT, K. N. ÖZMENLER 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book" bildiri kitapçığında. 168 pp., Pieria, Greece, June 2010.
  b. Investigating the relationship between sensetion seeking behavior and serum sex steroids in antisocial personality disorder. Ertuğ ÖZDEMİR, Levent SÜTÇİGİL, M. AK, N. LAPSEKİLİ, K.N. ÖZMENLER, 15th Congress of Balkan Military Medical Committee konferansı dahilinde "Final program and absctract book." bildiri kitapçığında, 155 pp., Pieria, Greece, June 2010.
 8. Özeti ulusal kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanmış sözel bildiriler:
  a. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Yol Gösterici: Formülasyon Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet AK. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi "Özet Kitabı"nda 3. sözel bildiri, Antalya, Türkiye, 2011.
 9. Özeti ulusal kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler:
  a. Reaktif Ve Otojen Obsesyonu Olan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarinda Genel Zeka Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet AK, Özcan UZUN. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı"nda 57. pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011.
  b. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı." Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, M. AK, 132 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010
  c. Şizofreni Hastalarında İlk Atakta P300 Bulguları ile Nörolojik Silik İşaretler Arasındaki İlişki Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde "Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı" bildiri kitapçığında. pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010. Mehmet Yücel Anadolu Psikiyatri Kongresi 2010
  d. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri konferansı dahilinde "Konferans, Panel, Kurs ve Poster Bilgileri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nörotik Ekskoryasyonlarla Giden Jeneralize Pruritus: Olgu Sunumu." Nergis LAPSEKİLİ, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Alper Çınar Ak, A. Çınar,, pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2010
  e. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, konferansı dahilinde "Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Prematür Ejekülasyon Etyolojisinde Sosyodemografik Etkenler ve Sünnet İle İlgili DeğişkenlerMehmet AK, Aydın CÜCELOĞLU, Serkan ZİNCİR, Nergis LAPSEKİLİ, Levent SÜTÇİGİL, Ali BOZKURT. 242 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2010
  f. Bir Olgu Üzerinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Cinsel İşlevler. Nergis LAPSEKİLİ, E. TEMİZSU, M.AK. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Bursa
  g. Türk Toplumunda Klozapin Kullanımı: Bir Gözden Geçirme. Nergis LAPSEKİLİ, Mehmet Ak, Zekeriya YELBOĞA. 48. ulusal psikiyatri kongresi-BURSA
 10. Alanında herhangi bir kitaptan bölüm çevirmenliği:
  a. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde pratik başvuru klavuzu-Bölüm çevirmenliği
  b. Gençlerde Özgüven Geliştirme Rehberi-Bölüm çevirmenliği
  c. Kaplan Bölüm Çevirmenliği (2 bölüm)
 11. Konuşmacı olarak katıldığı ulusal kongreler:
  a. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği II. Ulusal Kongresi Bilişsel Yas Terapisi
  b. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Dirençli OKB'de Bilişsel Davranışçı Terapi
  c. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi OKB'de BDT
  d. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Bipolar Bozuklukta Şemalar
  e. 3. Ulusal KDTD Kongresi-Duygu Odaklı Terapi
  f. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Duygu Odaklı Terapi
  g. KES 2014 kongresinde EMDR adlı paneled, EMDR’ın klinik kullanımı konulu konuşma
  h. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi Psikoterapide duygu açığa çıkarma panelinde “Eylemle Duygu Açığa Çıkarma” konulu konuşma
 12. Hakemlik yaptığı ulusal dergiler:
  a. Bilişsel davranış terapileri dergisi makale değerlendirme
  b. Türkiye Klinikleri Dergisinde makale değerlendirme